Penrite ENVIRO + DPF CLEANER

Penrite ENVIRO + DPF CLEANER

Opatentowany dodatek do oleju napędowego, płynnym bimetalicznym katalizatorem platynowo-cerowym opracowanym aby czyścić zapchane filtry cząstek stałych DPF oraz usprawnić pracę i zmniejszyć koszty konserwacji DPF oraz układu kontroli emisji spalin w silnikach diesla.

Opis produktu

Enviro + DPF Cleaner jest opatentowanym dodatkiem do oleju napędowego, płynnym bimetalicznym katalizatorem platynowo-cerowym opracowanym aby czyścić zapchane filtry cząstek stałych DPF oraz usprawnić pracę i zmniejszyć koszty konserwacji DPF oraz układu kontroli emisji spalin w silnikach diesla. Jest on rozpuszczalny i stabilny w olejach napędowych tradycyjnych i bio. Czyści i pomaga przy regeneracji filtrów cząstek stałych DPF w silnikach diesla, zmniejsza ilość cząstek stałych w silniku, czyści wtryski, poprawia spalanie oleju napędowego zwiększając oszczędność paliwa, wydajność silnika oraz wydłużając żywotność katalizatora.

Zastosowanie

DPF Cleaner usuwa osad z wtrysków zapewniając równomierny strumień, dzięki czemu przepływ paliwa jest zoptymalizowany a spalanie w komorze spalanie jednolite, co zapobiega utracie mocy. Powierzchnia komory spalania jest pokryta aktywnymi metalami, co powoduje, że front płomienia jest jednakowy w trakcie całego cyklu spalania. To pozwala na szybsze spalanie w niższej temperaturze i poprawia również wydajność silnika.
DPF Cleaner zmniejsza ilość cząstek stałych do 20% w przypadku ULDS (olej napędowy z bardzo małą zawartością siarki) oraz do 30% w przypadku B20/ULDS (olej napędowy bio/ z bardzo małą zawartością siarki), co zmniejsza ilość sadzy (która w trakcie spalania gromadzi się jako popiół) w filtrze DPF. To zapoczątkowuje bierną regenerację (utlenianie sadzy) w niższej temperaturze i całkowitą regenerację zastępującą potrzebę wyjęcia i czyszczenia filtra DPF lub jego wymiany z uwagi na dużą ilość sadzy.
DPF Cleaner poprawia spalanie paliwa, co oznacza, że mniej sadzy gromadzi się na turbosprężarce i innych częściach wydechowych. Każda cząstka sadzy emitowana z silnika wchodzi do układy wydechowego otoczona opatentowaną bimetaliczną substancją zawierającą dwa aktywne metale. Te aktywne metale współdziałając ze sobą utleniają cząsteczki sadzy i regenerują i konserwują powłokę katalizatora na filtrze DPF przy regularnym stosowaniu.
DPF Cleaner zmniejsza temperaturę utleniania sadzy jak pokazano na wykresie po prawej stronie, co pozwala na regenerację w niższej temperaturze, zapobiegając regeneracji niekontrolowanej, która może uszkodzić integralność substratu i skrócić żywotność filtra DPF.
DPF Cleaner zwiększa oszczędność paliwa do 8% (lub więcej, w zależności od silnika i zastosowania).
DPF Cleaner jest przeznaczony do pojazdów i maszyn z silnikiem diesla wyposażonych w filtr cząstek stałych i/lub używających olej do silników diesla Penrite Enviro + lub Penrite Diesel HD. DPF Cleaner może być używany nie tylko do filtrów DPF, ale do pojazdów i maszyn nie wyposażonych w filtr DPF zaleca się używanie Penrite Diesel Injection Cleaner.

UWAGA:

DPF Cleaner jest przeznaczony do stosowania w pojazdach wyposażonych w filtr DPF, gdzie przynosi największe korzyści. Nie zalecamy tego produktu do pojazdów, które nie są wyposażone w filtr DPF, mimo że nie spowoduje on uszkodzenia pojazdu lub katalizatora diesla. Do tych pojazdów zalecamy Penrite Diesel Injector Cleaner aby zachować odpowiednią wydajność i oszczędność.

Użycie:

Dodać przed tankowaniem
Dodać 375ml do 30 l oleju napędowego jako pomoc przy regeneracji zapchania filtra 1-go stopnia (lampka ostrzegawcza zielona). Aby zapobiec zapchaniu filtra i w celu jego konserwacji należy dodać 375 l na 60l oleju napędowego.
Zalecany co 5 tys. km i podczas przeglądu serwisowego. Może być też dodawany przy każdym tankowaniu, aby zapewnić największe korzyści.

 Zalety produktu

Czyści zapchany filtr DPF
Zmniejsza temperaturę regeneracji DPF
Zwiększa oszczędność paliwa i zmniejsza emisję CO2
Widocznie zmniejsza dym i poprawia przezroczystość
Zwiększa odprowadzanie wody, smarowanie i stabilność
Czyści wtryski paliwa i zwiększa wydajność spalania
Bezpieczny do stosowania w systemach SCR/DPF
Innowacyjne rozwiązanie poparte 200 światowymi patentami
Zmniejsza koszty konserwacji i pracy
Mniejsze gromadzenie się sadzy w oleju skutkuje mniejszymi kosztami konserwacji i dłuższymi okresami między wymianą oleju.
Wydłuża żywotność katalizatora.

Normy branżowe

Zarejestrowany w Europie i EPA (Agencja Ochrony Środowiska)
MSHA ( Mine Safety and Health Administration ) - aporbata

ENVIRO_DPF_CLEANER_mail.pdf
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
OILEUROPE SP. Z O.O.
ul. Mikołajczyka 31A
41-200 Sosnowiec
NIP: 644-354-77-81
tel: 796-218-888
DZIAŁ HANDLOWY:
Adam Grajek - Kierownik Działu Handlowego
tel: 791-009-005
DZIAŁ MARKETINGU:
Agata Bańczyk - Kierownik Działu Marketingu
tel: 733-361-440
Bartłomiej Wańczyk - English Customer Service Advisor/Managing director
tel: 791-009-004


Napisz do nas:
Go to top